فهرست مطالب

آموزش عقاید

 

آموزش عقاید

آیة الله مصباح یزدى

 

 

  • نام كتاب: آموزش عقاید (دوره سه جلدى در یك مجلد)
  • ناشر: شركت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامى
  • شمارگان: 2500 نسخه
  • چاپ اول: تابستان 1377؛ چاپ هفدهم: بهار 1384
  • قیمت: 3400 تومان
  • مؤلف: آیة الله مصباح یزدى
  • چاپ و صحافى: سپهر

حق چاپ محفوظ است

شابك: 1-080-304-964

آدرس مركز پخش: میدان فلسطین فروشگاه چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامى

تلفن: 66419053 فاكس: 88909988