فهرست مطالب

آموزش فلسفه-جلد اول

 

 

 

آموزش فلسفه

جلد اول

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

 

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

آموزش فلسفه / محمدتقى مصباح یزدى؛ قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1391.

2 ج. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ؛ 824؛ فلسفه؛ 96) /// مجموعه آثار؛ 1/3؛ فلسفه اسلامی؛ 3)

1. فلسفه. الف.انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) .

6 م 22 ف  / 99 B

 

 

 

آموزش فلسفه جلد اول (مشکات)

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: نگارش

نوبت و تاریخ چاپ: هشتم، بهار 1401

شمارگان : 500

قیمت: 130000 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

5-602-411-964-978 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است