جامى از زلال كوثر

جامى از زلال كوثر

وزری، شومیز، 224 صفحه، چاپ اول 1388، چاپ هجدهم 1402.

این كتاب مجموعه اى است برگرفته از سخنان استاد درباره شخصیت ممتاز و پرفضیلت یگانه بانوى اسلام، حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام)، و سجایا و سیره اخلاقى آن حضرت. آقاى محمدباقر حیدرى كاشانى تحقیق و نگارش این اثر را برعهده داشته، و پیوستى نیز با عنوان «انوار جمال یار» از فرمایشات امام خمینى(رحمه الله) درباره شخصیت حضرت زهرا(علیها السلام) بر آن افزوده است. انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله) این كتاب را با شمارگان 3000 نسخه در تابستان 1380 به زیور طبع آراسته است.

این عناوین در مباحث این كتاب شریف به چشم مى خورند:

1. جلوه اى از جمال فاطمه: این بخش ویژگى ها و صفات شخصیتى و اخلاقى حضرت زهرا(علیها السلام) را بررسى مى كند.

2. رسالت مجالس ذكر اهل بیت: این بحث ناظر به حكمت و فواید مجالس ذكر و بزرگ داشت اهل بیت(علیهم السلام) و از جمله حضرت زهرا(علیها السلام) است.

3. اسوه پذیرى از سیره فاطمى: این بخش از كتاب ابتدا انواع اسوه پذیرى هاى نادرست و روش هاى اصلاح اسوه پذیرى را بیان مى كند و در نتیجه بحث، حضرت زهرا(علیها السلام) را الگویى كامل و والا معرفى مى نماید. آن گاه عوامل تأثیرگذار بر شخصیت اسوه ها بررسى مى شود. این بررسى انواع عوامل تأثیرگذار، از قبیل وراثت، محیط، سن، وجدان اخلاقى را ارزیابى مى كند و در نهایت عامل اراده را مهم ترین عامل مى شمارد. به مناسبت همین بحث، عوامل مؤثر در شكل گیرى شخصیت حضرت زهرا(علیها السلام) بیان شده است و در آخر شیوه اسوه پذیرى از سیره فاطمى تبیین مى گردد.

4. جلوه هایى زیبا از سیره فاطمى: این بحث، جلوه هایى از عبادت، حجاب، وارستگى، تلاش، جهاد فرهنگى و اخلاق خانوادگى حضرت زهرا(علیها السلام) را یادآور مى شود.

5. حماسه فاطمى و عبرت هاى آن: ولایت مدارى و فدایىِ ولایت بودنِ حضرت فاطمه(علیها السلام)، خطبه هاى فصیح و بلیغ آن حضرت، ظلم هایى كه بر ایشان رفته است، و نیز علل و ریشه هاى این ظلم ها (مانند تفرقه، نفاق، سطحى نگرى و تأویل ها و قرائت هاى دینى منحرفانه) از جمله مباحث این بخشِ كتاب اند.