كاوش ها و چالش ها-جلد دوم

كاوش ها و چالش ها

جلد دوم

تحقیق و نگارش

محمدمهدى نادرى

سیدابراهیم حسینى

 

مصباح یزدى، محمدتقى 1313 ـ

كاوش ها و چالش ها / محمدتقى مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: محمدمهدى نادرى و سیدابراهیم حسینى. ـ قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله)، 1382.

ج.

(سلسله سخنرانى هاى استاد محمدتقى مصباح یزدى در كانون بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران).

1. اسلام، مقاله ها و خطابه ها. 2. اسلام، پرسش ها و پاسخ ها. الف . نادرى، محمدمهدى، 1345 ـ ، محقق و نگارنده. ب. حسینى، سیدابراهیم، 1343 ـ ، محقق و نگارنده. ج. عنوان.

2 ك 6 م / 5/10 BP


 

  • كاوش ها و چالش ها (ج 2)
  • تألیف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى
  • تحقیق و نگارش: محمدمهدى نادرى، سیدابراهیم حسینى
  • ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)
  • چاپخانه: صدف
  • نوبت و تاریخ چاپ: دوم، بهار 1382
  • شمارگان: 1500
  • قیمت: 10000 ریال

دفتر مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی 24، پلاک 38
تلفن و نمابر: 7742326

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابك ج 2: 8 ـ 89 ـ 6740 ـ 964