تهاجم فرهنگى

 

 

تهاجم فرهنگى

 

برگرفته از سخنرانى هاى استاد

محمد تقى مصباح یزدى

 

 

 

تحقیق و نگارش

عبدالجواد ابراهیمى

 

مصباح، محمدتقى، 1313 ـ

تهاجم فرهنگى / محمدتقى، مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش عبدالجواد ابراهیمى. ـ قم:

مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1381

176 ص.

برگرفته از سخنرانیهاى استاد محمدتقى مصباح یزدى

1. استعمار فرهنگى ـ اسلام ـ راههاى مقابله. 2. فرهنگ زدایى ـ اسلام ـ راههاى مقابله.

الف. ابراهیمى، عبدالجواد، گردآورنده. ب. مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره). ج. عنوان.


  • تهاجم فرهنگى
  • مؤلف: آیت الله محمدتقی محمدتقى مصباح یزدى
  • ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)
  • چاپ: اندیشه برتر
  • نوبت و تاریخ چاپ: سیزدهم، زمستان 1402
  • شمارگان: 1000
  • قیمت: 120000 تومان

دفتر مرکزی پخش: قم، خیابان شهداء، کوی 24، پلاک 38
تلفن و نمابر: 37742326-025
كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است
شابك 6 ـ 14 ـ 6740 - 964