علم دینی

قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)
تاریخ: 
سه شنبه, 1 فروردين, 1391
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول 24 فروردين 1391 ---
جلسه دوم 7 ارديبهشت 1391 ---
جلسه سوم 21 ارديبهشت 1391 ---
جلسه چهارم 4 خرداد 1391 ---
جلسه پنجم 18 خرداد 1391 ---
جلسه ششم 25 خرداد 1391 ---
جلسه هفتم 1 تير 1391 ---