چیستی عالم برزخ، بهشت، دوزخ

در جمع فرماندهان سپاه قدس؛ مشهد مقدس
تاریخ: 
يكشنبه, 16 مهر, 1391
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ مقایسه دنیا و آخرت 16 مهر 1391 ---
جلسه دوم؛ حقیقت و ارزش اعمال 16 مهر 1391 ---
جلسه سوم؛ مراتب اخلاص 17 مهر 1391 ---