در جستجوی عرفان اسلامی

 

در جستجوی عرفان اسلامی

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تدوین و نگارش:

محمدمهدی نادری قمی

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

در جستجوی عرفان اسلامی / محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: محمدمهدی نادری قمی. – قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

352ص.( انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 439؛ عرفان؛ 9).

7-268-411-964:ISBN

فهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیپا.

کتابنامه: ص. 352 ـ 351؛ همچنین به صورت زیرنویس.

1. عرفان اسلامی. الف. نادری قمی، محمدمهدی، 1345 ، گردآورنده. ب. عنوان.

4د6م / 284 BP

در جستجوی عرفان اسلامی

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش: محمدمهدی نادری قمی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: زمزم

نوبت و تاریخ چاپ: هشتم، بهار 1401

شمارگان: 500                                                               قیمت: 135000 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 7742326 ـ 0251

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 2113629ـ 0251

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 7ـ268ـ411ـ964