تعدد قرائت‌ها

 

تعدد قرائت‌ها

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تحقیق و نگارش:

غلامعلی عزیزی‌کیا

 

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

تعدد قرائت‌ها / محمدتقی مصباح یزدی؛ تحقیق و نگارش: غلامعلی عزیزی‌کیا. – قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

112 ص.( انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 46؛ کلام و عقاید؛ 12).

3-56-5883-964:ISBN

سلسله سخنرانی‌های استاد محمدتقی مصباح یزدی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، دیدار با استادان و دانشجویان دانشگاه تهران، حسینیه شهدای قم و ...

کتابنامه: ص [103] - 104؛ هم‌چنین به صورت زیرنویس.

1. پلورالیزم دینی. 2. کثرت‌گرایی مذهبی. 3. هرمنوتیک. 4. تفکر دینی - اسلام. الف. عزیزی‌کیا، غلامعلی، 1342 - محقق. ب. عنوان.

7ت6م / 85 BL

 

تعدد قرائت‌ها

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: غلامعلی عزیزی‌کیا

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: زلال کوثر

نوبت و تاریخ چاپ: چهارم، بهار 1394

شمارگان : 1000                                                              قیمت: 4000 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 37742326 ـ 025

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 2113629ـ 0251

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 3-56-5883-964