فهرست مطالب

نظریه حقوقى اسلام-جلد 1

نظریه حقوقى اسلام

جلد اول

 

 

آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش:

 محمدمهدى نادرى قمى

محمدمهدى كریمى‌نیا

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

نظریه حقوقى اسلام / محمدتقى مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: محمدمهدى نادرى قمى، محمد مهدى كریمى‌نیا. ـ

352 ص. قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1391.

ج. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ؛ 269؛ حقوق؛ 13)

///مجموعه آثار؛ 4/6؛ حقوق؛ 1)

كتابنامه به صورت زیرنویس.

1. اسلام و حقوق 2. حقوق بشر (اسلام) 3. آزادى (اسلام). الف. نادرى‌قمى، محمدمهدى، 1345 ‌، گردآورنده ب. كریمى‌نیا، محمدمهدى، 1344 ‌، گردآورنده. ج. عنوان

64 ن 6 / م / 1 / 230 BL

 

نظریه حقوقى اسلام جلد اول

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: محمدمهدى نادرى قمى، محمدمهدى كریمى‌نیا

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ : ششم، تابستان 1396

چاپ: نگارش

شمارگان : 1000

قیمت: 24000تومان                                           قیمت دوره: 48000 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

6-098-411-964-978 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است