مشكات

هنگامی که ما احساس می‌کنیم اختیار و قدرتی داریم باید ببینیم در آن‌جا تکلیف شرعی ما چیست و به دنبال انجام آن باشیم. اما این‌که عمل ما چه تأثیری خواهد داشت، مورد تکلیف ما نیست و ما باید به نتیجه كار ـ‌هر چه كه باشد‌ـ  راضی باشیم. در داستان کربلا می‌بینیم که حضرت زینب سلام‌الله‌علیها به خوبی تکلیف خویش را انجام می‌دهد و در عین حال نسبت به نتیجه می‌فرماید: «ما رأیت الا جمیلا؛ جز زیبایی چیزی ندیدم.»

درس اخلاق جلسه‌ بیست‌وششم