قرآن‌شناسی جلد 2 (معارف قرآن 6)

 

مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن

قرآن‌شناسی

جلد دوم

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تحقیق و نگارش:

غلامعلی عزیزی‌كیا

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

قرآن‌شناسی جلد دوم(مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن)/ محمدتقی مصباح یزدی؛ تحقیق و نگارش: غلامعلی عزیزی‌کیا. – قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1392.

ج.( انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 434؛ علوم قرآنی؛ 35).

این کتاب بخش ششم معارف قرآن از سلسله درس‌های آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی است.

کتابنامه به صورت زیرنویس؛ هم‌چنین 339 - 343.

1. قرآن ـ بررسی و شناخت. 2. قرآن ـ تحریف. 3. قرآن. 4. قرآن ـ اعجاز. الف. عزیزی‌کیا، غلامعلی، گردآورنده. ب. انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). ج. عنوان.

4ق6م/ 3/ 65 BP

 

قرآن‌شناسی جلد دوم (مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن)

 

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: غلامعلی عزیزی‌كیا

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: نگارش

نوبت و تاریخ چاپ: ششم، تابستان 1394

شمارگان: 2000                                                              قیمت: 14000 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 7742326 ـ 0251

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،

 تلفن: 32113629ـ 025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 8ـ263ـ411ـ964