اخلاق اسلامی

 اخلاق اسلامی

وزیری، شومیز، 284 صفحه، چاپ اول 1392.

«اخلاق اسلامی» عنوان كتابی برگرفته از آثار اخلاقی حضرت استاد است که با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی دانشگاه‌ها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تهیه شده است. این اثر که در قالب دوازده درس برای دانشجویان دوره کارشناسی و طلاب حوزه‌های علمیه آماده گردیده، به همت حجت‌الاسلام حسن صادقی و زیر نظر حجت‌الاسلام والمسلمین محمود فتحعلی گردآوری، تدوین و تنظیم شده است.

در این نوشتار، ابتدا مفهوم، تعریف، اهمیت، جایگاه و تاریخچه علم اخلاق اسلامی تبیین و بررسی شده و سپس با اشاره به رویکردهای گوناگون در اخلاق اسلامی، رویکرد مطلوب بیان می‌شود.

در درس‌های دوم تا چهارم این كتاب، با شرح و تبیین مفاهیمی همچون: خداشناسی، انسان‌شناسی و کمال‌شناسی انسان، به بیان مبانی اخلاق اسلامی پرداخته شده است.

اخلاق الهی عنوان درس‌های پنجم و ششم این نوشتار است که در آنها به تشریح تأثیر خداشناسی در اخلاق الهی و اشاره به برخی از فضایل اخلاقی و نیز، تأثیر ناآگاهی و غفلت از خداوند در پیدایش رذایل اخلاقی انسان می‌پردازد.

در درس‌های هفتم تا یازدهم هر یك از فضایل و رذایل اخلاقی فردی و اجتماعی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

درس دوازدهم و پایانی این کتاب به اخلاق محیط زیست اختصاص یافته، که در آن رابطه جهان‌بینی و اخلاق محیط زیست تبیین شده و پس از اشاره به نظریه‌های اخلاق محیط زیست، رابطه انسان و طبیعت از دیدگاه قرآن بیان شده است.