مشکات

کسانی هستند که طعم شیرین محبت خدا را چشیده‌اند و می‌دانند كه خداوند همه این موجودات را دوست دارد و می‌خواهد همه آنها تکامل یافته و لیاقت رحمت‌های بالاتر را پیدا کنند. از همین‌رو، كسی كه خدا را دوست دارد، باید بندگان خدا را هم دوست بدارد و همان‌گونه که می‌خواهد خودش به کمال برسد، باید به دنبال تكامل بندگان دیگر هم باشد. این نگاه در سطحی بالاتر و لطیف‌تر از چشم‌داشتن به ثواب و عقاب اخروی است. بر اساس این دیدگاه، محبت خدا تنها انگیزه برای خدمت به خلق خداست.

درس اخلاق، جلسه چهل‌وششم؛ محبت به مخلوقات خدا