مشكات

امام(ره)، مردى بزرگ و نابغه‌‏اى بى‌‏نظیر ... بود؛ دانشمندى كه جامع اضداد مى‏‌نمود؛ سیاست را عجین دیانت مى‏‌دید؛ … عصاره قرآن و سنّت را در قالب وصیت‏نامه الهی‌ ـ سیاسى خود نوشت كه هر ورقش، دفترى است از معرفت امام خمینى و خمینى آفرین. آفرین آفریدگار، بر او باد! انسانی كه میان غیر معصومان، مانندى براى او نمى‏‌بینم تا ایشان را به او تشبیه كنم. او، قهرمان تاریخ بود و نابغه‏‌اى نادر، مجتهد بود و مجاهد، هم اصولى بود و هم فقیه جامع الشرایط، حكیم بود و فیلسوف، ادیب بود و شاعر، عارف بود و سالك، عابد بود و زاهد، شجاعت داشت و شهامت، صلابت داشت و ابهت؛ به عبارت بهتر و موجز، مى‏‌توان گفت كه روح و جوهره شخصیت او، «ذوب شدن در اسلام»، یعنى بندگى خدا بود.           (سیری در ساحل، ص 214)