شرح الهیات شفاء جلد سوم

 

 

شرح الهیات شفاء

جلد سوم

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

 

تحقیق و نگارش:

عبدالجواد ابراهیمی‌فر

ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، 370-428ق

    [شفا. برگزیده.الهیات.شرح]

    شرح الهیات شفاء (ج3) /  محمدتقی مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: عبدالجواد ابراهیمی‌فر. ـ

    قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1387.

    ج. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ؛ 526؛ فلسفه؛ 69)

کتابنامه.

1. ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، 370-428ق ـ شفا ـ نقد و تفسیر. 2. مابعدالطبیعه ـ متون قدیمی تا قرن 14. 3. فلسفه اسلامی ـ متون قدیمی تا قرن 14. 4. خداشناسی. الف. مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ         ، شارح. ب. ابراهیمی‌فر، عبدالجواد ، 1341 ـ     ، نگارش. ج. عنوان.

7 الف 2 الف /  751 B

 

 

شرح الهیات شفاء جلد سوم

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: عبدالجواد ابراهیمی‌فر

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: اول، زمستان 1387

چاپ: الهادی

شمارگان : 2000                         قیمت: 9000 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

3-354-411-964-978 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است