فهرست مطالب

نجواهای دلتنگی (شرح دعای 45 صحیفه سجادیه)

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
پنجشنبه, 28 خرداد, 1394
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ چشم‌انداز دعای وداع با ماه رمضان 29 خرداد 1394 ---
جلسه دوم؛ رازگویی با بی‌نیاز مهربان 30 خرداد 1394 ---
جلسه سوم؛ قضا و قدر در نظام احسن 31 خرداد 1394 ---
جلسه چهارم؛ شکر بنده از خدا و شکر خدا از بنده 1 تير 1394 ---
جلسه پنجم؛ رنج‌های ظاهری، رحمت‌های باطنی 2 تير 1394 ---
جلسه ششم؛ کاخ رحمت با دروازه‌ای به نام توبه 3 تير 1394 ---
جلسه هفتم؛ پرسودترین معامله 4 تير 1394 ---
جلسه هشتم؛ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ 5 تير 1394 ---
جلسه نهم؛ دعوت‌های الهی؛ اسباب سعادت 6 تير 1394 ---
جلسه دهم؛ رحمت‌های معنوی 7 تير 1394 ---
جلسه یازدهم؛ شریف‌ترین شب در شریف‌ترین ماه 8 تير 1394 ---
جلسه دوازدهم؛ خدای نزدیک 9 تير 1394 ---
جلسه سیزدهم؛ جایگاه و چرایی وداع با ماه رمضان 10 تير 1394 ---
جلسه چهاردهم؛ بزرگ‌ترین ماه خدا و عید دوستان خدا 11 تير 1394 ---
جلسه پانزدهم؛ گفتگوی عاشقانه با ماه رمضان 13 تير 1394 ---
جلسه شانزدهم؛ انعکاس دلبستگی‌ها در آینه ماه رمضان 14 تير 1394 ---
جلسه هفدهم؛ لطایفی درباره شب قدر 15 تير 1394 ---
جلسه هجدهم؛ علم امام 16 تير 1394 ---
جلسه نوزدهم؛ ولایت خدا بر اهل ماه رمضان 17 تير 1394 ---
جلسه بیستم؛ آداب بندگی 18 تير 1394 ---
جلسه بیست‌ویکم؛ نعمت‌هایی که می‌توانند نقمت شوند 19 تير 1394 ---
جلسه بیست‌ودوم؛ بلندپروازی حکیمانه در مقام دعا 20 تير 1394 ---
جلسه بیست‌وسوم؛ توبه نصوح 21 تير 1394 ---
جلسه بیست‌وچهارم؛ لطایفی درباره صلوات 22 تير 1394 ---
جلسه بیست‌وپنجم؛ چرا صلوات بفرستیم؟ 23 تير 1394 ---