شرح «الأسفار الأربعه»

قم، مؤسسه در راه حق

شرح «الأسفار الأربعه» مجموعه درس‌های حضرت استاد آیت‌الله مصباح ـ‌دام ظله‌ـ طی سال‌های 1370 تا 1374 است كه طی 425 جلسه در مؤسسه در راه حق برای طلاب ارائه شده است.

این دروس، شرح روان و شیوای حضرت استاد مصباح یزدی ـ دام‌ظله ـ بر کتاب اسفار است که نكات مبهم و ظریف متن را به بیانى شیوا موشكافى و تبیین مى‌كند.

حضرت استاد یکی از دست‌پروردگان علمی و عملی علامه طباطبایی(ره) است که پس از تدریس متون متعدد فلسفی و تتبع در آثار فیلسوفان مشهور و تحقیقات فراوان كه منتهی به نگارش كتاب ارزشمند «تعلیقةٌ على نهایة الحكمه» گردید، به تدریس «اسفار» پرداخت. این رشته ممتد از تحصیل، تتبع، و تدریس، به علاوه دقت نظر و قوه نقادى استاد، ویژگى‌هایى را برای این شرح به ارمغان آورد كه در یك كلام، می‌توان آن را شرحى پخته، دقیق، بدون تطویل و در مواردى همراه با نقد توصیف كرد

از این مجموعه تاكنون 8 جلد تدوین و نگارش شده و توسط انتشارات مؤسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی(ره) به چاپ رسیده است، و بقیه آن نیز در حال تدوین و نگارش است. مجموعه پیش‌رو دوره كامل صوتی این جلسات است كه برای استفاده علاقمندان عرضه می‌شود.