مشکات

به یاد داشته باشیم وقتی که ما از لحاظ اسباب ظاهری در نهایت ضعف بودیم، امام می‌فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. این سخن از باب اعتمادی بود که او به خدا داشت. این را به یاد داشته باشیم و در مقاطع مختلف زندگی‌‌مان به کار بگیریم. این طور نشود که اگر احساس ضعف کردیم، تسلیم شویم؛ این شأن مؤمن نیست. خدا نیز دوست ندارد که مؤمن در مقابل کافر و دشمن خدا سر تسلیم فرود بیاورد و با آن‌ها پنهانی‌ قرارداد ببندد. ان شاء ‌الله مسئولین ما توجه داشته باشند و به این آفات مبتلا نشوند.

درس‌های‌اخلاق سال‌تحصیلی‌95-96؛ جلسه هفدهم: فینظر کیف تعملون