فهرست مطالب

پند جاوید

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ پند آسمانی 29 شهريور 1374 ---
جلسه دوم؛ ارزش‌های بنیادین 5 مهر 1374 ---
جلسه سوم؛ حالات قلب (1) 12 مهر 1374 ---
جلسه چهارم؛ حالات قلب (2) 19 مهر 1374 ---
جلسه پنجم؛ از عبرت تا غفلت 26 مهر 1374 ---
جلسه ششم؛ راه سعادت 4 آبان 1374 ---
جلسه هفتم؛ جهاد فرهنگی 10 آبان 1374 ---
جلسه هشتم؛ علم و عمل 17 آبان 1374 ---
جلسه نهم؛ پناه امن الهی 1 آذر 1374 ---
جلسه دهم؛ تربیت 8 آذر 1374 ---
جلسه یازدهم؛ خوشه‌های تجربه 27 آذر 1374 ---
جلسه دوازدهم؛ علم‌اندوزی 6 دى 1374 ---
جلسه سیزدهم؛ حقیقت دنیا 13 دى 1374 ---
جلسه چهاردهم؛ غرور 13 دى 1374 ---
جلسه پانزدهم؛ ادب معاشرت 20 دى 1374 ---
جلسه شانزدهم؛ سرمشق زندگی 9 اسفند 1374 ---
جلسه هفدهم؛ ارتباط با خدا (1) 23 اسفند 1374 ---
جلسه هجدهم؛ ارتباط با خدا (2) 29 اسفند 1374 ---
جلسه نوزدهم؛ دعا (1) 5 ارديبهشت 1375 ---
جلسه بیستم؛ دعا (2) 12 ارديبهشت 1375 ---
جلسه بیست‌ و یکم؛ یاد مرگ 19 ارديبهشت 1375 ---
جلسه بیست‌ و دوم؛ دنیا و آخرت 26 ارديبهشت 1375 ---
جلسه بیست‌ و سوم؛ آیین زندگی 28 شهريور 1375 ---
جلسه بیست‌ و چهارم؛ هم‌نشین شایسته 4 مهر 1375 ---
جلسه بیست‌ و پنجم؛ آفت ارتباط‌های اجتماعی 11 مهر 1375 ---
جلسه بیست‌ و ششم؛ اعتصام قلب 2 آبان 1375 ---
جلسه بیست‌ و هفتم؛ آرزوهای طولانی 9 آبان 1375 ---
جلسه بیست‌ و هشتم؛ دل صاف 16 آبان 1375 ---
جلسه بیست‌ و نهم؛ جایگاه تجربه در زندگی انسان 30 آبان 1375 ---
جلسه سی‌ام؛ فرصت‌های طلایی 7 آذر 1375 ---
جلسه سی‌ و یکم؛ ریشه برتری‌طلبی 16 آذر 1375 ---
جلسه سی‌ و دوم؛ خطر و حذر 28 آذر 1375 ---
جلسه سی‌ و سوم؛ روابط اجتماعی 12 دى 1375 ---
جلسه سی‌ و چهارم؛ آداب رفاقت (1) 1 اسفند 1375 ---
جلسه سی‌ و پنجم؛ آداب رفاقت (2) 8 اسفند 1375 ---
جلسه سی‌ و ششم؛ آداب رفاقت (3) 15 اسفند 1375 ---
جلسه سی‌ و هفتم؛ انواع روزی 22 اسفند 1375 ---
جلسه سی‌ و هشتم؛ دنیای ایده‌آل 20 فروردين 1376 ---
جلسه سی‌ و نهم؛ درس تاریخ (1) 27 فروردين 1376 ---
جلسه چهلم؛ درس تاریخ (2) 3 ارديبهشت 1376 ---
جلسه چهل‌ و یکم؛ از انسانیت تا... 10 ارديبهشت 1376 ---
جلسه چهل‌ و دوم: حق‌شناسی 30 ارديبهشت 1376 ---
جلسه چهل‌ و سوم؛ از فضیلت تا رذیلت 7 خرداد 1376 ---
جلسه چهل‌ و چهارم؛ اهمیت رفیق خوب در زندگی انسان 21 خرداد 1376 ---