فهرست مطالب

سیمای سرافرازان جلد اول

 

 

سیمای سرافرازان

جلد نخست

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تدوین و نگارش: كریم سبحانی

 

 

سرشناسه: مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

عنوان و نام پدیدآورنده: سیمای سرافرازان / محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: کریم سبحانی.

مشخصات نشر: قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات، 1392.

مشخصات ظاهری: ج.

شابک: 8-812-411-964-978 ـ ج 1.

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

یادداشت: کتابنامه.

یادداشت: نمایه.

موضوع: مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -      ـ‌ ـ نظریه درباره شیعه.

موضوع: اخلاق شیعه.

موضوع: شیعه در قرآن.

موضوع: شیعه امامیه ـ ـ عقاید ـ احادیث.

شناسه افزوده: سبحانی، کریم،         ، گردآورنده.

شناسه افزوده: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات.

رده‌بندی کنگره: م 53 س 9 /8/ 247 BP

رده‌بندی دیویی: 61/297

شماره کتابشناسی ملی: 3121026

 

سیمای سرافرازان جلد اول

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش: کریم سبحانی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: اول، زمستان 1392

چاپ: نگارش

شمارگان : 2000                                                              قیمت: 13500 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 37742326ـ 025

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 32113629ـ 025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 8-812-411-964-978