مشکات

خدا برای این که انسان‌ها هدایت شوند و هرچه بیشتر به رحمت او نائل شوند، از هیچ چیز فروگذار نکرده است. هر راهی که می‌شده باز کرده برای این‌که بنده‌ای یک قدم به خدا نزدیک‌تر و یک قدم از جهنم دورتر شود. دستگاه شهادت سیدالشهدا نیز برای این است که هرچه بیشتر انسان‌ها به رحمت خدا نزدیک شوند؛ البته این رحمت برای خود سیدالشهداء‌ نیز هست. برای خود سیدالشهدا نیز درجه‌ای است که بدون شهادت به آن نمی‌رسد؛ و إنّ لك فی الجنان لدرجات لن‏ تنالها إلّا بالشهادة.

سیدالشهدا‌علیه‌السلام؛ باب وسیع رحمت الهی؛‌ بیانات حضرت آیت‌الله مصباح درجمع طلاب مدرسه رشد