پاسخ به شبهات درباره دین

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
چهارشنبه, 15 آبان, 1398
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ لزوم فعالیت کارساز و عملی در پاسخ به شبهات 15 آبان 1398 فایل دانلود 78.87 مگ
جلسه دوم؛ شبهه‌ی سلیقه‌ای بودن و حقانیت همه ادیان 22 آبان 1398 فایل دانلود 122.37 مگ
جلسه سوم؛ اختلاف نظر دین‌داران، و تغییر دستورات دینی 29 آبان 1398 فایل دانلود 66.63 مگ
جلسه چهارم؛ مراتب خوبی و درجات انگیزه در رفتارهای اخلاقی 6 آذر 1398 فایل دانلود 52.65 مگ
جلسه پنجم؛ به‌ انزواکشاندن دین به بهانه آزادی و دمکراسی! 13 آذر 1398 فایل دانلود 78.29 مگ
جلسه ششم؛ دنیاگریزی از نگاه دین 20 آذر 1398 فایل دانلود 88.93 مگ
جلسه هفتم؛ آیا لزوم مشورت به‌معنای عدم دخالت دین در امور اجتماعی است؟ 27 آذر 1398 فایل دانلود 71.09 مگ
جلسه هشتم؛ جایگاه شورا در نظام اسلامی 4 دى 1398 فایل دانلود 87.48 مگ
جلسه نهم؛ دین و پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و سیاسی 11 دى 1398 فایل دانلود 87.82 مگ
جلسه دهم؛ رابطه دین با مسائل اجتماعی و سیاسی 18 دى 1398 فایل دانلود 81.29 مگ
جلسه یازدهم؛ استکبار؛ علت دشمنی ذاتی آمریکا با ما 25 دى 1398 فایل دانلود 73.34 مگ
جلسه دوازدهم؛ اسلام در عصر پست‌مدرنیسم 2 بهمن 1398 فایل دانلود 76.68 مگ
جلسه سیزدهم؛ انتخابات در نظام اندیشه اسلامی 16 بهمن 1398 فایل دانلود 70.16 مگ
جلسه چهاردهم 23 بهمن 1398 فایل دانلود 23.44 مگ