صوت و فیلم

صوت:

تبیین بیانیه گام دوم انقلاب و الزامات آن

همایش دفتر پژوهش‌های فرهنگی، مصلی نماز جمعه قم
تاریخ: 
پنجشنبه, 16 آبان, 1398