صوت و فیلم

صوت:

اطاعت از ولی‌فقیه؛ مظهر احیای امر اهل‌بیت در زمان غیبت

در جمع شاگردان و دوستان قدیمی
تاریخ: 
جمعه, 24 آبان, 1398