صوت و فیلم

صوت:

نیت؛ ملاک ارزش عمل

در جمع گروهی از پاسداران و خانواده‌های ایشان
تاریخ: 
پنجشنبه, 18 مهر, 1398