مشکات

خدمتی که انبیا برای انسان‌ها کرده‌اند،‌ با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. معلم و مربی انسان‌ها از گذشته تا روز قیامت،انبیا بوده‌اند تا هم به او بفهمانند که سعادت و شقاوت حقیقی تو چیست، و هم در او انگیزه ایجاد کنند که دنبال سعادت برود و از شقاوت فرار کند.

پاسخ به شبهات درباره دین،‌ جلسه چهارم؛ مراتب خوبی و درجات انگیزه در رفتارهای اخلاقی