صوت و فیلم

صوت:

پیاده شدن احكام اسلام، هدف انقلاب اسلامى

قم، مؤسسه امام خمينی(ره)
تاریخ: 
چهارشنبه, 14 بهمن, 1383