فهرست مطالب

نظریه سیاسی اسلام

سخنرانی‌هاى پیش از خطبه‌هاى نماز جمعه تهران
تاریخ: 
چهارشنبه, 10 شهريور, 1400
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول: مهم‌ترین سؤالات مطروحه در حوزه سیاست اسلامى 17 بهمن 1376 ---
جلسه دوم: اهمیّت و ضرورت طرح بحث نظریه سیاسى اسلام 1 اسفند 1376 ---
جلسه سوم: جایگاه سیاست در دین (1) 15 دى 1376 ---
جلسه چهارم: جایگاه سیاست در دین (2) 29 اسفند 1376 ---
جلسه پنجم: آزادى در اسلام(1) 14 فروردين 1377 ---
جلسه ششم: آزادى در اسلام(2) 28 فروردين 1377 ---
جلسه هفتم: تبیین ساختار و شكل حكومت 11 ارديبهشت 1377 ---
جلسه هشتم: بررسی جایگاه قوانین در نظام دینی 25 ارديبهشت 1377 ---
جلسه نهم: قانون و تفاوت نگرش و خاستگاه 8 خرداد 1377 ---
جلسه دهم: آزادی و حد و مرز آن 22 خرداد 1377 ---
جلسه یازدهم: ملاك اعتبار قانون 5 تير 1377 ---
جلسه دوازدهم: تفاوت نگرش اسلام و غرب به ارزش‌ها 19 تير 1377 ---
جلسه سیزدهم: اختلاف بنیادین در نگرش اسلام و غرب به قانون 2 مرداد 1377 ---
جلسه چهاردهم: نگرش مادّى غرب به قانون 16 مرداد 1377 ---
جلسه پانزدهم: حكومت اسلامى، چالش‌ها و توطئه‌هاى فرهنگى 30 مرداد 1377 ---
جلسه شانزدهم: تفاوت دو فرهنگ الهى و الحادى در حوزه قانون و آزادى 13 شهريور 1377 ---
جلسه هفدهم: ارتباط ربوبیّت تشریعى با حاكمیّت و قانون‌گذارى 27 شهريور 1377 ---
جلسه هجدهم: شرایط قانون‌گذارى و جایگاه آن در اسلام 10 مهر 1377 ---
جلسه نوزدهم: ویژگى اسلام در حوزه سیاست و حكومت 8 آبان 1377 ---
جلسه بیستم: تصویرى نو از جایگاه قانون و حكومت 29 آبان 1377 ---
جلسه بیست‌ویکم: اسلام و دموكراسى(1) 13 آذر 1377 ---
جلسه بیست‌ودوم: اسلام و دموكراسى(2) 27 آذر 1377 ---
جلسه بیست‌وسوم: رهیافت‌هاى كلان در حوزه حكومت و اجرا(1) 2 بهمن 1377 ---
جلسه بیست‌وچهارم: بررسى اصل وحدت در انسانیّت و تابعیّت شهروندان 16 بهمن 1377 ---
جلسه بیست‌وپنجم: رهیافت‌هاى كلان در حوزه حكومت و اجرا(2) 30 بهمن 1377 ---
جلسه بیست‌وششم: كارویژه‌هاى دولت و رویكرد اسلام به مشاركت‌هاى مردمى 14 اسفند 1377 ---
جلسه بیست‌وهفتم: رهیافتى به ساختار اختصاصى دولت اسلامى 28 اسفند 1377 ---
جلسه بیست‌وهشتم: دولت اسلامى و رعایت ارزش‌ها و آزادى‌هاى مشروع 13 فروردين 1378 ---
جلسه بیست‌ونهم: نگرشى به سلسله مراتب زمامدارى در دولت اسلامى 27 فروردين 1378 ---
جلسه سی‌ام: نسبت ولایت مطلقه فقیه با سازمان حكومت اسلامى 10 ارديبهشت 1378 ---
جلسه سی‌ویکم: بررسى و نقد نظریه تفكیك قوا 24 ارديبهشت 1378 ---
جلسه سی‌ودوم: ضرورت تبیین جایگاه اعتقادى نظام اسلامى 7 خرداد 1378 ---
جلسه سی‌وسوم: اسلام و مدل‌هاى گوناگون حكومتى 31 خرداد 1378 ---
جلسه سی‌وچهارم: جایگاه احكام اسلامى و برترى نظام ما بر سایر نظام‌ها 4 تير 1378 ---
جلسه سی‌وپنجم: نسبت آزادى با قوانین و دولت 18 تير 1378 ---
جلسه سی‌وششم: ضرورت قاطعیّت در اجراى مقرّرات اسلامى 1 مرداد 1378 ---
جلسه سی‌وهفتم: كالبد شكافى بحث خشونت 15 مرداد 1378 ---
جلسه سی‌وهشتم: رویارویى اندیشه‌ها و باورهاى غرب با قوانین اسلامى 29 مرداد 1378 ---
جلسه سی‌ونهم: كاوشى در نظریه نسبى انگارى ارزش‌ها و گزاره‌هاى دینى 12 شهريور 1378 ---
جلسه چهلم: معارف دینى اسطوره، یا آیینه حقیقت‌نما 26 شهريور 1378 ---