فهرست مطالب

نظریه حقوقی اسلام

سخنرانی‌هاى پیش از خطبه‌هاى نماز جمعه تهران
تاریخ: 
جمعه, 10 دى, 1378
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛‌ «حق» و مفاهیم مختلف آن (1) 24 دى 1378 ---
جلسه دوم؛‌ «حق» و مفاهیم مختلف آن (2) 8 بهمن 1378 ---
جلسه سوم؛‌ «حق» و مفاهیم مختلف آن (3) 20 اسفند 1378 ---
جلسه چهارم؛‌ «حق» و مفاهیم مختلف آن (4) 5 فروردين 1379 ---
جلسه پنجم؛ خاستگاه و منشأ حقوق 2 ارديبهشت 1379 ---
جلسه ششم؛ تقسیمات حقوق 16 ارديبهشت 1379 ---
جلسه هفتم؛ دیدگاه اسلام درباره منشأ حقوق 28 ارديبهشت 1379 ---
جلسه هشتم؛ خداوند و اعتبار حقوق 20 خرداد 1379 ---
جلسه نهم؛ خدا، منشأ همه حقوق 3 تير 1379 ---
جلسه دهم؛ تكلیف، قدرت، مصلحت 17 تير 1379 ---
جلسه یازدهم؛ انسان، آزاد از بندگى خدا! 30 تير 1379 ---
جلسه دوازدهم؛ رابطه فاعلیت و ثبوت حق 14 مرداد 1379 ---
جلسه سیزدهم؛ انسان و طلب‌كارى حقوق از خدا! 28 مرداد 1379 ---
جلسه چهاردهم؛ تفاوت «عبودیت» و «بردگى» 11 شهريور 1379 ---
جلسه پانزدهم؛ رحمت الهى در قالب «اوامر» و «نواهى» 25 شهريور 1379 ---
جلسه شانزدهم؛ تعیین «مصلحت» در قوانین حقوقی 8 مهر 1379 ---
جلسه هفدهم؛ ملاحظاتى در تدوین نظام حقوقى 6 آبان 1379 ---
جلسه هیجدهم؛ حق كرامت انسان (1) 20 آبان 1379 ---
جلسه نوزدهم؛ حق كرامت انسان (2) 4 آذر 1379 ---
جلسه بیستم؛ حق آزادى (1) 9 دى 1379 ---
جلسه بیست و یكم؛ حق آزادى(2) 23 دى 1379 ---
جلسه بیست و دوم؛ دیدگاه اسلام پیرامون حق حاكمیت انسان بر انسان 7 بهمن 1379 ---
جلسه بیست و سوم؛ تركیب «لیبرالیسم» و «پوزیتیویسم اخلاقى» 21 بهمن 1379 ---
جلسه بیست و چهارم؛ آزادى عقیده و بیان 5 اسفند 1379 ---