فهرست مطالب

راهیان کوی دوست؛ شرح حدیث معراج

قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
تاریخ: 
دوشنبه, 1 مهر, 1370
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول؛ مقام رضا و توكّل 6 مهر 1370 ---
جلسه دوم؛ منزلت توكل و رضايت به قضاى الهى 17 مهر 1370 ---
جلسه سوم؛ محبت الهى و راه رسيدن به آن 24 مهر 1370 ---
جلسه چهارم؛ ویژگی‌های اولیاى الهى 1 آبان 1370 ---
جلسه پنجم؛ خصلت‌های رهيافتگان به بهشت و ميراث گرسنگى و سكوت 8 آبان 1370 ---
جلسه ششم؛ لزوم توجه به نماز و درك حضور خداوند 15 آبان 1370 ---
جلسه هفتم؛ امتيازات اولياى الهى 29 آبان 1370 ---
جلسه هشتم؛ لزوم دوستى و محبت به فقرا و مستمندان 6 آذر 1370 ---
جلسه نهم؛ عدم تبعيت از خواهش‌های نفسانى 13 آذر 1370 ---
جلسه دهم؛ نكوهش دنيا و دنياگرايان 20 آذر 1370 ---
جلسه يازدهم؛ اوصاف اهل آخرت (1) 27 آذر 1370 ---
جلسه دوازدهم؛ اوصاف اهل آخرت (2) 11 دى 1370 ---
جلسه سيزدهم؛ اوصاف اهل آخرت (3) 17 دى 1370 ---
جلسه چهاردهم؛ پاداش‌هایی ویژه برای زاهدان 2 بهمن 1370 ---
جلسه پانزدهم؛ مقام و معرفت زاهدان 9 بهمن 1370 ---
جلسه شانزدهم؛ برای مهمانی خدا آماده شویم! 7 اسفند 1370 ---
جلسه هفدهم؛ نقش ارزشى روزه و سكوت 19 فروردين 1371 ---
جلسه هجدهم؛ مؤمنين رهيافته به يقين و باريابى به رضوان حق 26 فروردين 1371 ---
جلسه نوزدهم؛ ویژگی‌های زندگى گوارا و پايدار 2 ارديبهشت 1371 ---
جلسه بیستم؛ موفقيت در آزمون الهى، و عنايات ويژه خداوند 9 ارديبهشت 1371 ---
جلسه بیست و یکم؛ مقام عابدان و رسولان الهى و نقش عقل‌مندی، ياد خدا و گريز از غفلت 16 ارديبهشت 1371 ---
جلسه بيست و دوم؛ چگونگى محبت به خدا 23 ارديبهشت 1371 ---