طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

جلسه نهم؛ مبغوض‌‏ترین خلایق

بسم الله الرحمن الرحیم مبغوض‌‌‌ترین خلایق‌‌ آن چه پیش رو دارید گزیده‌‌ای از سخنان حضرت آیت اللّه مصباح یزدی(دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1385/12/09 ایراد فرموده‌‌اند... مطالعه بیشتر...

جلسه هشتم؛ اخلاص وعدالت، دو پایه سعادت

بسم الله الرحمن الرحیم اخلاص وعدالت، دو پایه سعادت آن چه پیش رو دارید گزیده‌‌ای از سخنان حضرت آیت اللّه مصباح یزدی(دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1385/12/09 ایراد... مطالعه بیشتر...

جلسه هفتم؛ راه و راهنما

بسم الله الرحمن الرحیم راه و راهنما آن چه پیش رو دارید گزیده‌‌ای از سخنان حضرت آیت اللّه مصباح یزدی(دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1385/10/20 ایراد فرموده‌‌اند. باشد... مطالعه بیشتر...

جلسه ششم؛ شاخص‌‏های خداپرستى و هواپرستی

بسم الله الرحمن الرحیم شاخص‌‌های خداپرستى و هواپرستی آن چه پیش رو دارید گزیده‌‌اى از سخنان حضرت آیت اللّه مصباح یزدى(دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبرى است كه در تاریخ 1385/10/13 ایراد... مطالعه بیشتر...

جلسه پنجم؛ لذّات و شهوات‏ از نگاه قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم لذّات و شهوات‌‌ از نگاه قرآن‌‌ آن چه پیش رو دارید گزیده‌‌ای از سخنان حضرت آیت اللّه مصباح یزدی(دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1385/10/06 ایراد... مطالعه بیشتر...

جلسه چهارم؛ بینش انسانی و یاد الهی

بسم الله الرحمن الرحیم بینش انسانی و یاد الهی آن چه پیش رو دارید گزیده‌‌ای از سخنان حضرت آیت اللّه مصباح یزدی(دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1385/09/29 ایراد فرموده‌‌... مطالعه بیشتر...

جلسه سوم؛ اندوه و ترسی، لباسی بر قامت دوستان خدا(2)

بسم الله الرحمن الرحیم حزن و خوف، عامل غبارروبی از قلب آن چه پیش رو دارید گزیده‌‌ای از سخنان حضرت آیت اللّه مصباح یزدی(دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1385/09/22 ایراد... مطالعه بیشتر...

جلسه دوم؛ اندوه و ترس، لباسی بر قامت دوستان خدا(1)

بسم الله الرحمن الرحیم اندوه و ترس، لباسی بر قامت دوستان خدا(1) آن چه پیش رو دارید گزیده‌‌ای از سخنان حضرت آیت اللّه مصباح یزدی(دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1385/09/15... مطالعه بیشتر...

جلسه اول؛ دوستان برگزیده خدا در پیکار با نفس

بسم الله الرحمن الرحیم دوستان برگزیده خدا در پیکار با نفس آن چه پیش رو دارید گزیده‌اى از سخنان حضرت آیت اللّه مصباح یزدى(دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبرى است كه در تاریخ 1385/09/08 ... مطالعه بیشتر...

جلسه هفدهم؛ برخورد عبادالرحمان با آیات الهی

  بسم‌الله الرحمن الرحیم بندگی، طریق تقرّب‌‌ آن چه پیش رو دارید گزیده‌‌ای از سخنان حضرت آیت اللّه مصباح یزدی(دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1384/03/10 ... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها