طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

علامه مصباح: شهدای ما برای اعتلای کلمة‌الله به جبهه رفتند

 به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی آثار حضرت آیت‌الله مصباح یزدی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در دهمین یادواره شهدای این مؤسسه، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره امام راحل(ره) و شهدا، اظهار... مطالعه بیشتر...

تصاویر سفر‌

﴿ صفحه 303 ﴾ تصاویر سفر‌   ﴿ صفحه 304 ﴾     ﴿ صفحه 305 ﴾   اسپانیا ـ دیدار از مرکز اسلامی در شهر سویا   اسپانیا ـ جلسه سخنرانی در محل نمازخانه... مطالعه بیشتر...

بخش هشتم‌: در سرزمین آرژانتین

﴿ صفحه 249 ﴾           بخش هشتم‌ در سرزمین آرژانتین ﴿ صفحه 250 ﴾   ﴿ صفحه 251 ﴾ آشنایى با آرژانتین‌ جمهورى آرژانتین با 2/780/092 كیلومتر... مطالعه بیشتر...

سخن پایانى‌: بعد از سفر، در‌ جمع طلاب‌ امریكاى لاتین

﴿ صفحه 273 ﴾           سخن پایانى‌ بعد از سفر، در‌ جمع طلاب‌ امریكاى لاتین ﴿ صفحه 274 ﴾ ﴿ صفحه 275 ﴾ بعد از سفر،... مطالعه بیشتر...

بخش ششم‌: در كشور برزیل

﴿ صفحه 171 ﴾           بخش ششم‌ در كشور برزیل ﴿ صفحه 172 ﴾   ﴿ صفحه 173 ﴾ آشنایى با برزیل‌ جمهورى برزیل با مساحت 8/511/996 كیلومتر مربع... مطالعه بیشتر...

بخش هفتم‌: سفر به شیلى

﴿ صفحه 193 ﴾           بخش هفتم‌ سفر به شیلى ﴿ صفحه 194 ﴾   ﴿ صفحه 195 ﴾ آشنایى با شیلى‌ جمهورى شیلى با مساحت 756/962 كیلومتر مربع در... مطالعه بیشتر...

بخش پنجم‌: سفر به كلمبیا

﴿ صفحه 133 ﴾           بخش پنجم‌ سفر به كلمبیا ﴿ صفحه 134 ﴾   ﴿ صفحه 135 ﴾ آشنایى با كلمبیا آشنایى با كلمبیا(1)‌ كلمبیا در شمال امریكاى... مطالعه بیشتر...

بخش چهارم‌: در سرزمین كوبا

﴿ صفحه 125 ﴾           بخش چهارم‌ در سرزمین كوبا ﴿ صفحه 126 ﴾   ﴿ صفحه 127 ﴾ آشنایى با كوبا آشنایى با كوبا(1)‌ كوبا در دریاى آنتیل و در... مطالعه بیشتر...

بخش سوم‌: سفر به مكزیك

﴿ صفحه 87 ﴾           بخش سوم‌ سفر به مكزیك ﴿ صفحه 88 ﴾   ﴿ صفحه 89 ﴾ آشنایى با مكزیك آشنایى با مكزیك(1)‌ مكزیك برگرفته از كلمه مكزیتلى... مطالعه بیشتر...

بخش دوم‌: سفر به اسپانیا

﴿ صفحه 41 ﴾           بخش دوم‌ سفر به اسپانیا   ﴿ صفحه 42 ﴾   ﴿ صفحه 43 ﴾ آشنایى با اسپانیا آشنایى با اسپانیا(1)‌ اسپانیا با 782/... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها