طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

جلسه سی‌وچهارم؛ خداوند، مربی سالك الی‌الله

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1393/04/18، مطابق با شب دوازدهم رمضان 1435 ایراد فرموده‌اند... مطالعه بیشتر...

مشکات

اثر محبت آتشین بنده نسبت به خدا این است كه همانند هر عاشق دیگر، در هر فرصتی به دنبال بهانه‌ای برای ذكر محبوبش می‌گردد. با پیدا شدن محبت خدا در درون انسان، دلش از آنِ خدا می‌شود و... مطالعه بیشتر...

جلسه سی‌وسوم؛ چشم دل باز كن، كه جان بینی

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1393/04/17، مطابق با شب یازدهم رمضان 1435 ایراد فرموده‌اند... مطالعه بیشتر...

جلسه سی‌و دوم؛ محبت؛ میوه مراقبه

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1393/04/16، مطابق با شب دهم رمضان 1435 ایراد فرموده‌اند.... مطالعه بیشتر...

جلسه سی‌و یکم؛ پله، پله؛ تا خدا

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1393/04/15، مطابق با شب نهم رمضان 1435 ایراد فرموده‌اند.... مطالعه بیشتر...

جلسه سی‌ام؛ عالم محضر خداست

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1393/04/14، مطابق با شب هشتم رمضان 1435 ایراد فرموده‌اند.... مطالعه بیشتر...

جلسه بیست‌ونهم؛ گام به گام؛ تا آسمان

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1393/04/13، مطابق با شب هفتم رمضان 1435 ایراد فرموده‌اند.... مطالعه بیشتر...

جلسه بیست‌وهشتم؛ عوامل اجتماعی سعادت اخروی و وظایف دولت

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1393/04/12، مطابق با شب ششم رمضان 1435 ایراد فرموده‌اند.... مطالعه بیشتر...

جلسه بیست‌وهفتم؛ آخرت در نظام عقیدتی و ارزشی اسلام

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1393/04/11، مطابق با شب پنجم رمضان 1435 ایراد فرموده‌اند.... مطالعه بیشتر...

جلسه بیست‌وششم؛ دنیا و آخرت

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش‌رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت‌الله مصباح‌یزدی (دامت‌بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 93/04/10، مطابق با شب چهارم رمضان 1435 ایراد فرموده‌اند.... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها