فهرست مطالب

نظریه سیاسى اسلام-جلد اول

 

نظریه سیاسی اسلام

جلد اول

 

 

آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

 

تحقیق و نگارش:

کریم سبحانی

 

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

نظریه سیاسی اسلام / محمدتقى مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: کریم سبحانی. ـ

قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1391.

ج. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ؛ 271؛ علوم سیاسی؛  16) ///مجموعه آثار؛ 3/6؛ علوم سیاسی؛ 4)

كتابنامه به صورت زیرنویس.

1. اسلام و سیاست. 2. اسلام و دولت. 3. اسلام و آزادی و آزادی‌خواهی. الف. انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره). ب. عنوان

6 ن/ 6  م /  231 BP

نظریه سیاسی اسلام جلد اول (مشكات)

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: نهم، بهار 1401

چاپ: انديشه برتر

شمارگان : 500

قیمت: 145000 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

6-100-411-964-978 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است