فهرست مطالب

نظریه حقوقى اسلام جلد 2

 

نظریه حقوقى اسلام

جلد دوم

 

 

آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

 

 

تحقیق و نگارش:

محمدمهدى كریمى‌نیا

 

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

نظریه حقوقى اسلام / محمدتقى مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: محمد مهدى كریمى‌نیا. ـ

قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1391.

ج. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ؛ 270؛ حقوق؛  14) ///مجموعه آثار؛ 4/6؛ حقوق؛ 1)

كتابنامه به صورت زیرنویس.

1. اسلام و حقوق 2. اسلام و دولت. 3. اسلام و سیاست. الف. كریمى‌نیا، محمدمهدى، 1344 ‌، گردآورنده. ب. عنوان

641 ن 6 / م / 1 / 230 BP

 

نظریه حقوقى اسلام جلد دوم

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: محمدمهدى كریمى‌نیا

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ : ششم، تابستان 1396

چاپ: نگارش

شمارگان : 1000‌‌‌

قیمت: 24000 تومان                                                      قیمت دوره: 48000 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

4-099-411-964-978 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است