شرح خطبه قاصعة

عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول: كبر سرچشمه همه پلیدی‌ها (1) 7 آبان 1383 ---
جلسه دوم: كبر سرچشمه همه پلیدی‌ها (2) 8 آبان 1383 ---
جلسه سوم: عبرت از سرگذشت ابلیس 9 آبان 1383 ---
جلسه چهارم: تاج تواضع 10 آبان 1383 ---
جلسه پنجم: مستضعفان محكوم ! 11 آبان 1383 ---
جلسه ششم: بزرگترین بلا 12 آبان 1383 ---
جلسه هفتم: حج، آزمون بندگى 13 آبان 1384 ---
جلسه هشتم: كبر، كمند فراگیر 14 آبان 1383 ---
جلسه نهم: تعصب، ممدوح یا مذموم؟ 8 خرداد 1384 ---
جلسه دهم: رمز عزّت و ذلّت 16 آبان 1383 ---
جلسه یازدهم: عوامل عزّت و ذلت جوامع 4 آذر 1383 ---
جلسه دوازدهم؛ الفت و وحدت، مایه اقتدار و امنیت 11 آذر 1383 ---
جلسه سیزدهم؛ حد نصاب ایمان 18 آذر 1383 ---
جلسه چهاردهم؛ مواجهه علی (علیه‌السلام) با مثلث شوم 25 آذر 1383 ---
جلسه پانزدهم؛ نشانه‌های دوران فتنه 2 دى 1383 ---
جلسه شانزدهم؛ علی (علیه‌السلام) و تلقی وحی 9 دى 1383 ---
جلسه هفدهم؛ سرسختی در انجام وظیفه 16 دى 1383 ---
جلسه هجدهم؛ راه‌های مبارزه با رذیله تکبر 23 دى 1383 ---
جلسه نوزدهم؛ حقیقت تکبر در فرهنگ اسلامی 7 بهمن 1383 ---
جلسه بیستم؛ جایگاه تکبر مثبت و منفی در فرهنگ اسلامی 14 اسفند 1383 ---