جهان‌شناسی (مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن 2)

جهان‌شناسی (مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن 2)

وزیری، گالینگور، 360 صفحه، چاپ اول 1390، چاپ دوم 1395.

این کتاب بخش دوم از مجموعه مباحث معارف قرآن حضرت استاد است که پس از بازنگری، تصحیح و تحقیق توسط حجت‌الاسلام والمسلمین حمید آریان، به صورت متن درسی برای 2 واحد تدوین شده و به همت انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) انتشار یافته است.
این کتاب پژوهشی در قلمرو مباحث جهان‌شناسی در قرآن است که در 5 فصل و شانزده درس تنظیم شده و به ارایه دیدگاه قرآن در باب مسائل مربوط به کیهان، پدیده‌های جوی، زمینی، موجودات عالم از قبیل: فرشتگان و جن و مسایل مربوط به عرش و كرسی می‌پردازد.
«قرآن و مسائل جهان‌شناختی» عنوان فصل نخست این کتاب است که در آن به تبیین اهداف و نگرش‌ها درباره آیات جهان‌شناسی و شیوه صحیح مواجهه با آنها پرداخته شده است.
فصل دوم به بحث «آفرینش جهان» اشاره دارد و در آن به مطالبی چون: گستره عالم، معنای سماء و ارض و تعداد و مدت خلقت آنها، چگونگی استقرار و حفظ آسمان‌ها و چیستی عرش و کرسی اشاره شده است.
پدیده‌های كیهانی از قبیل شب و روز، خورشید، ماه و اختران، ایلاج، تقلیب، تكویر و اغشا، پدیده‌های جوی مثل رعد و برق، نزول باران، و نیز پدید‌های زمینی مانند کوه‌ها، دریاها، پرندگان و جاندران و رابطه پدیده‌های زمینی با جوی از جمله موضوعاتی است که در فصل سوم این کتاب با عنوان «پدیده‌های جهان و حکمت آفرینش آنها» آمده است.
«فرشتگان» عنوان فصل چهارم این كتاب است كه در آن به بیان اوصاف فرشتگان، اختلاف رتبه آنها و نوع و ماده خلقت ایشان و نیز وظایف و افعال آنها پرداخته شده است.
«جن و شیطان» پنجمین فصل کتاب است که به توضیح و تشریح اوصاف و افعال فرشتگان، ماده آفرینش جن و مفهوم شیطان و کارهای ابلیس و ... می‌پردازد.
گفتنی است، مباحث این کتاب پیش از این نیز همراه با بحث‌های خداشناسی و انسان‌شناسی در کتابی با عنوان «خداشناسی، كیهان‌شناسی، انسان‌شناسی» تدوین و منتشر شده است.