جامی از زلال كوثر

 

جامى از زلال كوثر

 

 

 

آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

 

 

تحقیق و نگارش

محمدباقر حیدرى

 

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313

جامى از زلال كوثر/ محمدتقى مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: محمدباقر حیدرى.ـ قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، انتشارات، 1388.

224 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)؛ 54، کلام و عقاید؛ 14).

ISBN: 964-5883-03-2

فهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیپا.

كتاب‌نامه: ص. 224-219.

1. فاطمه زهرا(س)، 13؟ قبل از هجرت ـ 11 ق. الف. حیدرى، محمدباقر، 1354ـ     . ب. عنوان

2 ج 6م/ 2/27 BP

جامى از زلال كوثر

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: محمدباقر حیدرى

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: اشراق

نوبت و تاریخ چاپ: هجدهم، زمستان 1402

شمارگان: 500                                                                قیمت: 165000 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38.

تلفن و نمابر: 37742326ـ 025

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 32113629ـ 025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابك: 2 ـ 03 ـ 5883 ـ 964