صوت و فیلم

صوت:

مسئولیت‌های فرهنگی و فرمان آتش به اختیار

در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 96-97 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(ره)
تاریخ: 
يكشنبه, 19 شهريور, 1396