صوت و فیلم

صوت:

فقط رضایت خدا!

در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه مؤسسه
تاریخ: 
چهارشنبه, 15 شهريور, 1396