نقد و بررسی مكاتب اخلاقی

 

نقد و بررسی

مكاتب اخلاقی

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

 

 

تحقیق و نگارش:

احمدحسین شریفی

 

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313 ـ

نقد و بررسی مکاتب خلاقی / محمدتقى مصباح یزدى؛ تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی. ـ

قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1384.

356 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره) ؛ 291؛ فلسفه؛  40)

فهرست‌نویسی براساس اطلاعات فیپا.

کتابنامه: ص. 366-359.

1. اخلاق -- فلسفه. الف. شریفی، احمدحسین، محقق. ب. انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره). ج. عنوان.

7 ن56  م / 37 BJ

 

نقد و بررسی مکاتب اخلاقی

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: پنچم، تابستان 1394

چاپ: زلال کوثر

شمارگان : 1000‌‌‌                         قیمت: 18000 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

6-120-411-964 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است