حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه

 

حکیمانه‌ترین حکومت

«کاوشی در نظریه ولایت فقیه»

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

 

 

تحقیق و نگارش

قاسم شبان‌نیا

عضو هیئت علمی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

    حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی / تحقیق و نگارش: قاسم شبان‌نیا. -

    قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1394.

440 ص.

کتابنامه.

    1. ولایت فقیه. 2. اسلام و سیاست. الف. مصباح یزدی ـ محمدتقی، 1313 ـ  . ب. عنوان. ج. عنوان: ولایت فقیه.

6م / 8 /223 BP

 

حکیمانه‌ترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تحقیق و نگارش: قاسم‌ شبان‌نیا

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: ششم، بهار 1402

چاپ: اشراق

شمارگان : 500                                                              قیمت: 175000 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 37742326ـ 025

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 32113629ـ 025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 9-914-411-964-978